UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM

TRƯỜNG MN PHƯƠNG CANH

 

Số:   90/TB-MNPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Phương Canh, ngày 18 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Danh sách học sinh trúng tuyển năm học 2021-2022

 

Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 24/5/2021 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021 -2022 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm;

Căn cứ vào tình hình thực tế tuyển sinh trực tuyến, trực tiếp các lứa tuổi của nhà trường. Ban tuyển sinh đã tiến hành rà soát theo thứ tự đăng kí về thời gian ( đối tượng 1, đối tượng 2), từ ngày 23/7/2021 đến 28/7/2021

Trường mầm non Phương Canh thông báo với phụ huynh về danh sách học sinh trúng tuyển năm học 2021-2022 của nhà trường như sau:

 

  1. DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN ( KHU TU HOÀNG )

 

Danh sách học sinh Mẫu giáo lớn ( sinh năm 2016 )

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Nơi ở hiện nay

1

Nguyễn Minh Hiếu

13/08/2016

Nam

Nhà số 9, Tổ 2, Tu Hoàng, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

2

Nguyễn Phương Anh

16/06/2016

Nữ

Số nhà 4,tổ dân phố số 2 Tu Hoàng, Phương Canh, Nam Từ Liêm,Hà Nội

3

Trần thanh Mỹ chi

11/4/2016

Nữ

Số nhà 43/41/35 tổ dân phố số 1tu hoàng phương canh nam từ liêm hà nội

4

Bùi Minh Ngọc

06/07/2016

 

Nữ

Chung cư Athena - Tổ DP3 Hòe Thị, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

5

Nguyễn Thiện Anh

06/7/2016

Nam

CH 1602, CT1B Hateco 6, tổ 2 Tu Hoàng, Phương Canh, NTL, HN

6

Bùi Nguyễn Hoàng Nam

29/04/2016

Nam

Chung cư Hateco - Tổ DP 2 Tu Hoàng, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

7

Phùng Quang Dương

20/10/201

Nam

Chung cư Hateco - Tổ DP 2 Tu Hoàng, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

8

Nguyễn Minh Nhật

13/03/2016

Nam

Chung cư Hateco - Tổ DP 2 Tu Hoàng, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

9

Cao Ngọc Quỳnh Chi

04/08/2016

Nữ

Chung cư Hateco - Tổ DP 2 Tu Hoàng, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

10

Nguyễn Thanh Hương

14/09/2016

Nữ

Tổ dân phố số 1 - Tu Hoàng, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

 

TỔNG : 10

 

 

 

 

Danh sách học sinh Mẫu giáo nhỡ ( sinh năm 2017 )

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Nơi ở hiện nay

1

Lưu Nguyên Khang

11/10/2017

Nam

Số nhà 26 ngõ 96- đường văn mình- di trạch- Hoài Đức- Hà nội

2

Tăng Ngọc Minh Anh

17/05/2017

Nữ

A1720, ct-1A khu nhà ở Hateco Apollo, tổ dân phố số 2 Tu Hoàng, Tu Hoàng, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

3

Hà Ngọc An Nhiên

27/12/2017

Nữ

CH B1519 Hateco, TDP2 Tu Hoàng, .Phương Canh,  Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

4

Hoàng Minh Quân

11/3/2017

Nam

CH915, chung cư hateco apolo, TDP 2 Tu Hoàng, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

5

Bùi Minh Khánh

15/9/2017

Nam

Tổ dân phố số 2 Tu Hoàng, Tu Hoàng, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

 

TỔNG: 5

 

 

 

 

Danh sách học sinh Mẫu giáo bé ( sinh năm 2018 )

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Nơi ở hiện nay

1

Nguyễn Minh Nhật

16/08/2018

Nam

Số nhà 10, ngách 80/122 đường Xuân Phương, tổ dân phố số 1 Tu Hoàng, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

2

Hoàng Diệu Linh

12/7/2018

Nữ

Số Nhà 79,Tổ Dân Phố Số 2,Tu Hoàng, Phương Canh,Nam Từ Liêm, Hà Nội

3

Trương Đăng Khoa

20/05/2018

Nam

Số 6, ngách 80/92, tổ dân phố số 1, Tu hoàng, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

4

Dư Minh Khôi

16/12/2018

Nam

Số nhà 36 tổ dân phố số 1- tu hoàng-phương canh- nam từ liêm-hà nội

5

Ngô ánh dương

20/05/2018

Nữ

Tổ dân phố số 8 – tu hoàng – xuân phương- nam từ liêm – hà nội

6

Bùi Nguyễn Nam Khánh

22/09/2018

Nam

Tòa CT1A, Chung cư Hateco Apollo, Tổ dân phố số 2 Tu Hoàng, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

7

Đỗ Trung Kiên

7/3/2018

Nam

Số nhà 5, ngách 35/7, tdp số 1, tu hoàng, phương canh, nam từ liêm, hà nội

 

TỔNG: 7

 

 

 

 

Danh sách học sinh Nhà trẻ ( sinh năm 2019 )

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Nơi ở hiện nay

1

Vũ Khôi Nguyên

29/06/2019

Nam

Tổ dân phố số 1, Tu Hoàng, phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm , Hà Nội

2

Nguyễn Hà Phương

20/06/2019

Nữ

CH12A12 CT2 Chung cư Hateco Apollo, tổ dân phố số 2 Tu Hoàng, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

3

Nguyễn Đức Nam

8/9/2019

Nam

Số nhà 86, ngách 80/21, đường xuân phương, tdp2, tu hoàng, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

4

Nguyễn Minh Châu

29/01/2019

Nữ

Phòng 1421 toà CT2 chung cư Hateco Apollo, tổ 2 Tu Hoàng, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà nội

5

Đinh Minh Long

9/11/2019

Nam

Số nhà 03 ngõ 80/21/40 đường Xuân Phương, TDP số 2 Tu Hoàng, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

6

Nguyễn Khánh Hưng

7/1/2019

Nam

Nhà số 9 Tổ Dân Phố số 2 Tu Hoàng Phường Phương Canh Quận Nam Từ Liêm Hà Nội

7

Trịnh Thanh Huyền

21/09/2019

Nữ

Nhà số 6 ngõ 80/21/58 , TDP số 2 Tu hoàng ,Phương canh, Nam từ liêm ,Hà nội

8

Nguyễn Gia Hân

4/9/2019

Nữ

Số 1, ngõ 80/21/58 đường Xuân Phương, Tổ 2 Tu Hoàng, Phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

9

Đinh Phúc Huy

11/6/2019

nam

Tổ dân phố số 8 Tu Hoàng – Phương Canh – Nam Từ Liêm – Hà Nội

10

Nguyễn Tuyết Anh

7/2/2019

Nữ

Lô 8.3 TDP số 8 phố Tu Hoàng, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

11

Bùi Anh Thư

22/07/2019

Nữ

Căn hộ 1408-CT1A, chung cư Hateco Xuân Phương, tổ dân phố số 2 Tu Hoàng, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

12

Đặng Minh Phước

09/07/2019

Nam

chung cư Hateco Xuân Phương, tổ dân phố số 2 Tu Hoàng, Phương Canh, Nam Từ Liêm,

Hà Nội

13

Nguyễn Anh Tú

14/03/2019

Nam

Tổ dân phố số 1, Tu Hoàng, phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm , Hà Nội

14

Đặng Hải Anh

05/9/2019

Nữ

TDP2, Tu Hoàng, Phương Canh, Nam Từ Liêm, HN

 

TỔNG: 14

 

 

 

 

B.DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN ( KHU HÒE THỊ )

 

Danh sách học sinh Mẫu giáo lớn ( sinh năm 2016 )

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Nơi ở hiện nay

1

Pham Hà Quang Minh

9/11/2016

Nam

Phong A1312, Chung cu Athena Complex, to dan pho 3 Hoe Thi, phuong Phuong Canh, quan, Nam Tu Liem, Ha Noi

2

Phùng Nhật Quang

3/10/2016

Nam

Căn hộ B12A11 toà CT1B, dự án nhà ở Hateco 6, tổ dân phố số 2, Tu Hoàng, phường phương canh, Nam từ Liêm, Hà Nội

3

Nguyễn Thanh Mai

31/08/2016

Nữ

Căn hộ 721, toà CT1A, dự án khu nhà ở Hateco, tổ dân phố 2, Tu Hoàng, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

4

Mai Hà An

20/08/2016

Nữ

A715 Hateco Xuân Phương, tổ dân phố 2- Tu Hoàng, P. Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

5

Bùi Thiện Nhân

29/10/2016

Nam

CH A2306 tòa CT1A hateco xuân phương, tổ dân phố số 2 tu hoàng, phương canh, nam từ liêm, Hà Nôi

6

Lê Ngọc Bảo Anh

17/04/2016

Nữ

B1122 chung cư AthenaComplex, TDP số 3 Hoè Thị , Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

7

Nguyễn Hồng Đức

7/7/2016

Nam

Căn hộ A1106 chung cư Athena Complex, Tdp 3 Hoè Thị, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

8

Nguyễn Tuấn Kiệt

06/01/2016

Nam

TDP 6 Hoe Thị - Phường Phương Canh

9

Trần Bảo Sơn

0/09/2016

 Nam

Tổ dân phố số 4 – Hoè Thị, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

10

Nguyễn Quỳnh Như

01/05/2016

Nữ

Tổ dân phố số 5 – Hoè Thị, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

 

TỔNG: 10

 

 

 

 

Danh sách học sinh Mẫu giáo nhỡ ( sinh năm 2017 )

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Nơi ở hiện nay

1

Lê Phương Tuệ Anh

12/5/2017

Nữ

Căn CT1B 2303, chung cư Hateco Apollo, tổ 2, đường Xuân Phương, phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

2

Tăng Ngọc Minh Anh

17/05/2017

Nữ

A1720, Ct- 1A khu nhà ở hateco Apollo, tổ dân phố số 2 Tu Hoàng, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

3

Trần Ngọc Khánh

6/9/2017

Nữ

Nguyên xá 3, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội ( ĐT2: có HKTT tại Phương Canh)

4

Nguyễn Hà Phương

11/8/2017

Nữ

Căn hộ 1917, Tòa nhà CT-01A,  Hateco 6, Tổ dân phố số 2 Tu Hoàng, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

5

Nguyễn Nhật Nam

5/2/2017

Nam

Căn hộ 12A14, toà nhà CT1B DA, Hateco6, tổ dân phố số 2 Tu Hoàng, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

6

Nguyễn Hoàng Linh

8/6/2017

Nữ

Căn hộ B12a12, CT1B, Hateco 6 ( Dự án Hateco Apollo) TDP số 2 Tu Hoàng, Phương Canh, Nam Từ Liêm,Hà Nội

7

Bùi Bảo Châu

20/08/2017

Nữ

B1709 chung cư athena, phường phương canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

8

Mai Quỳnh Trâm

15/10/2017

Nữ

Căn hộ B1712 chung cư Athena, tổ dân phố số 3 Hoè Thị, Phương Canh, Nam Từ Liêm, HN

9

Mai Thanh Bình

1/8/2017

Nam

F1508, Phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm,Hà Nội

10

Nguyễn Thị Khánh Linh

06/09/2017

Nữ

Hateco- Phương Canh – Nam Tư Liêm – Hà Nội

11

Nguyễn Gia Linh

01/03/2017

Nữ

Hateco- Phương Canh – Nam Tư Liêm – Hà Nội

12

Vũ Trà My

25/05/2017

Nữ

TDP 5 -Hòe Thị Phương Canh – Nam Tư Liêm – Hà Nội

13

Nguyễn Bảo An

19/11/2017

Nữ

TDP 5 -Hòe Thị Phương Canh – Nam Tư Liêm – Hà Nội

 

TỔNG: 13

 

 

 

 

Danh sách học sinh Mẫu giáo bé ( sinh năm 2018 )

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Nơi ở hiện nay

1

Lê Phúc Minh

5/6/2018

Nam

TDP 1 Tu Hoàng, ngách 80/118 đường Xuân Phương, phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

2

Đoàn Tú Linh

27/03/2018

Nữ

Phòng b507 chung cư Athena Xuân Phương, tổ 3 Hòe Thị, Phương Canh, Nam Từ Liêm,Hà Nội

3

Nguyễn Phúc Minh

15/02/2018

Nam

Căn A807, Chung cư Hateco Xuân Phương, TDP số 2 Tu Hoàng, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

4

Bùi Hoàng Hải Đăng

2/8/2018

Nam

CH 1907 CT2 Chung cư Hateco Apollo Xuân Phương, TDP số 2 Tu Hoàng, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

5

Hoàng Thái Minh

3/3/2018

Nam

CH A1401, CT-01A, Dự án khu nhà ở Hateco 6(DA Hateco apollo), tổ dân phố số 2 -Tu Hoàng, phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

6

Nguyễn Thế Khôi

6/7/2018

Nam

Số 4 ngõ 148/35 đường Xuân Phương, TDP số 3 Hoè Thị, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

7

Hà Gia Bách

17/10/2018

Nam

Số nhà 3D ngõ 148 ngách 35 hẻm 2 Xuân Phương, tổ dân phố số 3 thôn Hòe Thị , Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

8

Bùi Việt Bách

5/4/2018

Nam

Căn hộ 12A10, toà CT2, Dự án khu nhà ở Hateco 6, Tổ dân phố số 2, Tu Hoàng, Phương Canh, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

9

Trần Thái Sơn

26/08/2018

Nam

SN 2, Ngách 143/45 Xuân Phương, P. Phương Canh, Nam Từ Liêm

10

Nguyễn Trường Giang

29/04/2018

Nam

Chung cư Athena Xuân Phương, toà B phòng 1808 tổ 3 Hoè Thị phường Phương canh, nam từ liêm, HN

11

Nguyễn Nhật Anh

23/6/2018

Nam

Chung cư Hateco – TDP 2 Tu Hoàng – Phương Canh, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

12

Nguyễn Xuân Tùng

01/02/2018

Nam

TDP 5 Hoe Thị – Phương Canh, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

13

Nguyễn Khả Ngân

23/09/2018

Nữ

TDP 5 Hoe Thị – Phương Canh, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

14

Lê Trạch Đăng Khôi

08/10/2018

Nam

Chung cư Hateco – TDP 2 Tu Hoàng – Phương Canh, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

15

Nguyễn Thu Thuỷ

14/07/2018

Nữ

TDP 5 Hoe Thị – Phương Canh, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

16

Phan Lê Thanh Tùng

26/01/2018

Nam

Chung cư Hateco – TDP 2 Tu Hoàng – Phương Canh, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

 

TỔNG: 16

 

 

 

 

Danh sách học sinh Nhà trẻ ( sinh năm 2019 )

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Nơi ở hiện nay

1

Hoàng Bảo Anh

24/12/2019

Nữ

Số 4,ngõ 143/1 đường Xuân Phương Canh,Nam Từ Liêm,Hà Nội

2

Trần khánh linh

29/07/2019

Nữ

Số nhà 83 tdp số 5 Phương canh nam từ Liêm, Hà Nội

3

Phạm Văn Trí

25/01/2019

Nam

Số nhà 14, ngách 324/83 tổ dân phố 5 Hoè Thị, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

4

Nguyễn Minh Khang

6/1/2020

Nam

Chung cư Hateco Apollo Xuân Phương, Phường Phương Canh, Nam Từ Liêm,

Hà Nội

5

Nguyễn Trúc Quỳnh

1/7/2019

Nữ

P1508 CT1A - Chung cư Hateco Apollo - Phương Canh - Nam Từ Liêm - Hà Nội

6

Nguyễn Minh Anh

5/12/2019

Nữ

SỐ 11 NGÁCH 23 NGÕ 124 HÒE THỊ, PHƯƠNG CANH, NAM TỪ LIÊM,

HÀ NỘI

7

Nguyễn Tiến Huy

27/01/2019

Nam

Tổ dân phố số 5 Hoè Thị, phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà nội

8

Nguyễn Ngọc Gia Hân

14/02/2019

Nữ

Số nhà 27, tổ dân phố 4, ngách 123/35, Xuân Phương,  Phương canh Nam Từ Liêm Hà Nội

9

Nguyễn Thị Thuý Hiền

26/07/2019

 Nữ

TDP số 5 Phương canh Nam Từ Liêm

 Hà Nội

10

Phạm Phúc Thái Bảo

13/06/2019

Nam

TDP số 3 Phương canh Nam Từ Liêm

Hà Nội

11

Nguyễn Dương Quang Nhật

13/07/2019

Nam

TDP số 5 Phương canh Nam Từ Liêm

 Hà Nội

12

Trân Minh Khôi

10/06/2019

Nam

TDP số 5 Phương canh Nam Từ Liêm

Hà Nội

 

TỔNG: 12

 

 

 

 

Trên đây, là danh sách học sinh trúng tuyển năm học 2021-2022 của trường mầm non Phương Canh, trong thời gian tuyển từ ngày 23/7/2021 đến ngày 28/7/2021.

Nhà trường sẽ thu hồ sơ của học sinh vào ngày tựu trường và đối chiếu hồ sơ .

Trân trọng!

                                                                       HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                   ( đã ký)

                                                                                          Nguyễn Thị Mai Uyên