UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM

TRƯỜNG MẦM NON PHƯƠNG CANH

Số: 80/TB-MNPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Phương Canh, ngày 19  tháng 7 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh hình thức tuyển sinh trực tiếp sang tuyển sinh trực tuyến

 Năm học 2021 - 2022

 

 

Kính gửi: Phụ huynh HS trường mầm non Phương Canh

 

Căn cứ Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 24/5/2021 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021 -2022 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm;

Căn cứ Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước;

Trường mầm non Phương Canh điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh trực tiếpsang tuyển sinh trực tuyến từ ngày 23/7/2021 đến ngày 28/7/2021 và xác nhận học tại trường, cụ thể như sau:

  1. Chuyển kế hoạch tuyển sinh trực tiếp sang tuyển sinh trực tuyến:
  • Đối tượng tuyển sinh: Trẻ sinh năm 2016, 2017,  2018, 2019 thuộc đối tượng 1, 2 trên địa bàn phường Phương Canh:
  • Độ tuổi tuyển sinh

Khu Tu Hoàng

Số trẻ

Khu Hòe Thị

Số trẻ

Tổng toàn trường

Độ tuổi

Độ tuổi

Nhà trẻ: 24-36 tháng ( trẻ sinh từ tháng 01/2019 đến  tháng 9/2019)

4

Nhà trẻ: 24-36 tháng ( trẻ sinh từ tháng 01/2019 đến  tháng 9/2019)

26

30

MG bé: sinh năm 2018

0

MG bé: sinh năm 2018

15

15

MG nhỡ: sinh năm 2017

4

MG nhỡ: sinh năm 2017

11

15

MG lớn: sinh năm 2016

  • Tổng 12, đã tuyển trực tuyến 8 học sinh

4

MG lớn: sinh năm 2016

 

0

4

Tổng

20

 

52

72

 

  • Cách thức tuyển sinh:

Phụ huynh thực hiện đăng ký tuyển sinh trực tuyến và truy cập vào trang Website của nhà trường: http://mnphuongcanh-ntl.edu.vn  và kích đường link làm theo hướng dẫn sau:

Hoặc phụ huynh có thể vào bằng mã quyét, cách làm như sau:

  • Bước 1: Mở Zalo ->Chọn biểu tượng QRCode tại góc bên phải màn hình
  • Bước 2: Di chuyển camera đến vùng có mã QRCode của trường MN Phương Canh đã chia sẻ để quyét. Mã QRCode dẫn đến trang có đơn đăng ký tuyển sinh trực tuyến của nhà trường
  • Bước 3: Phụ huynh điền đây đủ thông tin trong dơn đăng ký tuyển sinh và nhấn nút  “Gửi”là hoàn thanh đăng ký tuyển sinh

 

Thời gian hỗ trợ tuyển sinh, trong giờ hành chính từ ngày 23/7/2021 đến ngày 28/7/ 2021

- Số điện thoại hỗ trợ tuyển sinh và trả lời qua email: 0977898330 - 0979340130 – 0382313068 – 0988522834

  1. Việc kiểm tra khớp hồ sơ và các thủ tục xác nhận nhập học.

Nhà trường sẽ có thông báo tới phụ huynh danh sách học sinh trúng tuyển và thời gian nộp hồ trên website và bản tin của nhà trường sau khi tình hình dịch được kiểm soát và có quyết định của UBND thành phố Hà Nội.

Trân trọng!

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Mai Uyên