Một số hình ảnh trong công tâc vệ sinh phong chống dịch COVYD - 19 của nhà trường

Để phòng chống dịch COVYD - 19. Hàng tuần, nhà trường đã thường xuyên thực hiện công tác vệ sinh khử khuẩn, phòng chống dịch bệnh


Tin nổi bật
Tải về
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 4
Tháng 11 : 1.825
Năm 2022 : 16.079